blank

Představuji Vám novou pomůcku na rozvoj grafomotoriky, která díky svému velkému formátu neuvolňuje pouze zápěstí, jako mnoho jiných, ale přímo ramenní kloub.

Při práci s ní se děti nemusí soustředit na správné držení tužky, ale při obtahování dvěma prsty (ukazovák a prostředník) jemně stimulují konečky prstů, které jsou důležité právě pro správný úchop.

Pokud děti obtahují osmičku naležato, podporují spolupráci mozkových hemisfér, která má vliv na koordinaci rukou, soustředění, osvojování četní a psaní… Všechna cvičení je vhodné provádět jednou i druhou rukou, oběma zároveň i oběma směry.

Vyrobeno na přání učitelek 1. ročníku.