Elkoninova metoda

Při výrobě našich pomůcek se inspirujeme mnoha pedagogickými směry a metodami. Elkoninova metoda je jednou z nich.

O metodě

Fonematické uvědomění

Fonematické uvědomování je dovednost členit slova na jednotlivé fonémy (nejmenší funkční jednotky jazyka, které mohou rozlišovat význam slov) a pracovat s nimi. Dítě nejdříve vnímá slovo jako celek, pak dokáže rozložit slovo na slabiky a ze slabik slovo složit. Později rozpozná první hlásku ve slově a ještě později umí vydělit jednotlivé hlásky. Mimo jiné je schopnost fonematického rozlišování (diferenciace) základním předpokladem správného řečového vývoje. Bez toho, aby se dítě naučilo poslouchat, vydělovat a diferencovat zvuky řeči, nemůže správně vyslovovat obzvláště znělé a neznělé hlásky a sykavky, ale ani správně číst a psát. Význam fonematického uvědomování byl ověřen a nedostatečně rozvinuté fonologické schopnosti jsou jednou z hlavních příčin vývojových poruch čtení a psaní. Čtení vyžaduje dvě základní dovednosti – pochopení hláskové struktury slov a poznání písmen.

Prevence

Jako prevence a náprava potíží v této oblasti byla vytvořena metodika Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, která je přizpůsobena věku dětí a českému jazyku. Učí děti chápat podstatu čtení slov na základě poznávání jejich hláskové struktury v mluvené řeči (bez poznání písmen). Děti postupně pronikají do systému: slabiky a hlásky, samohlásky, souhlásky a dvojhlásky, označované a označující, krátká slova (had) a dlouhá slova (žížala), jazykové hry. Zlepšují tak své předčtenářské dovednosti. Velmi důležitý je i způsob, jakým se děti učí. Využívají se názorné modely (schémata, žetony ), pro lepší fixaci fonému. Celý trénink probíhá formou hry, kdy děti putují Krajinou slov a setkávají se s jejími obyvateli (Mistr Slabika, Mistr Délka, Hlásulky a další).

Trénink probíhá pod vedením vyškoleného odborníka ve 33 lekcích (45 minut) ve skupině 4 – 6 dětí formou her, rozcviček, pohybových aktivit, práce ve dvojici i ve skupině. Děti během lekcí pracují i s pracovním sešitem, ve kterém označují, vybarvují, spojují, zaznamenávají, čímž procvičují i grafomotoriku.

U dětí, které prošly Elkoninovým tréninkem, se později lépe rozvíjí prvopočáteční čtení.

Trénink jazykových schopností

Metoda, která u dětí předškolního věku hravou formou rozvíjí schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní.

Nedostatečně rozvinuté fonologické schopnosti jsou jednou z hlavních příčin vývojových poruch čtení a psaní. Jako nejúčinnější prevence dyslexie se doporučuje rozvíjení fonematického uvědomování u předškoláků a rizikových skupin dětí a žáků.

Experimentální ověřování české verze této metodiky prokázalo, že metoda je nejen efektivní a účinná, ale že děti, které projdou daným tréninkem, své poznatky nevytrácejí, ale udržují a rozvíjejí.

Metodika staví na seriózním vědeckém základě a vychází z aktuálních poznatků.

Pro koho je určen?

Pro všechny předškoláky jako stimulační program, zejména pro děti s odkladem školní docházky, s dispozicemi k dyslexii, s vývojovými poruchami, z cizojazyčného prostředí, pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči a v soustavné logopedické péči.

Co se děti učí?

  • Pochopit vztah mezi hláskami a písmeny,
  • slyšet hlásky a slabiky ve slovech,
  • lépe se vyjadřovat
  • soustředit se
  • spolupracovat,
  • zlepšovat další schopnosti.

Co se děti neučí?

  • Číst,
  • psát,
  • poznávat písmena.

Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie. Více informací

Ucselehce.cz se vám snažíme přizpůsobit na míru. Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah. Kliknutím na tlačítko "Přijímám" souhlasíte s využíváním cookies. V opačném případě můžete tyto webové stránky opustit.

Zavřít