O metodě

blankFonematické uvědomování je dovednost členit slova na jednotlivé fonémy (nejmenší funkční jednotky jazyka, které mohou rozlišovat význam slov) a pracovat s nimi. Dítě nejdříve vnímá slovo jako celek, pak dokáže rozložit slovo na slabiky a ze slabik slovo složit. Později rozpozná první hlásku ve slově a ještě později umí vydělit jednotlivé hlásky. Mimo jiné je schopnost fonematického rozlišování (diferenciace) základním předpokladem správného řečového vývoje. Bez toho, aby se dítě naučilo poslouchat, vydělovat a diferencovat zvuky řeči, nemůže správně vyslovovat obzvláště znělé a neznělé hlásky a sykavky, ale ani správně číst a psát. Význam fonematického uvědomování byl ověřen a nedostatečně rozvinuté fonologické schopnosti jsou jednou z hlavních příčin vývojových poruch čtení a psaní. Čtení vyžaduje dvě základní dovednosti – pochopení hláskové struktury slov a poznání písmen.


blankJako prevence a náprava potíží v této oblasti byla vytvořena metodika Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina, která je přizpůsobena věku dětí a českému jazyku. Učí děti chápat podstatu čtení slov na základě poznávání jejich hláskové struktury v mluvené řeči (bez poznání písmen). Děti postupně pronikají do systému: slabiky a hlásky, samohlásky, souhlásky a dvojhlásky, označované a označující, krátká slova (had) a dlouhá slova (žížala), jazykové hry. Zlepšují tak své předčtenářské dovednosti. Velmi důležitý je i způsob, jakým se děti učí. Využívají se názorné modely (schémata, žetony ), pro lepší fixaci fonému. Celý trénink probíhá formou hry, kdy děti putují Krajinou slov a setkávají se s jejími obyvateli (Mistr Slabika, Mistr Délka, Hlásulky a další).


blankTrénink probíhá pod vedením vyškoleného odborníka ve 33 lekcích (45 minut) ve skupině 4 – 6 dětí formou her, rozcviček, pohybových aktivit, práce ve dvojici i ve skupině. Děti během lekcí pracují i s pracovním sešitem, ve kterém označují, vybarvují, spojují, zaznamenávají, čímž procvičují i grafomotoriku.


blankU dětí, které prošly Elkoninovým tréninkem, se později lépe rozvíjí prvopočáteční čtení.

Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie. Více informací

Ucselehce.cz se vám snažíme přizpůsobit na míru. Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah. Kliknutím na tlačítko "Přijímám" souhlasíte s využíváním cookies. V opačném případě můžete tyto webové stránky opustit.

Zavřít